SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK « KANAL 19 TV – Çorum Haber, Güncel, Son Dakika

24 Şubat 2024 - 13:14

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK

Son Güncelleme :

19 Haziran 2018 - 11:27

20 views

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK

24 Ha­zi­ran’da sa­at 06.00’dan 24.00’e ka­dar her ne su­ret­le olur­sa ol­sun al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit al­kol­lü iç­ki ve­ril­me­si ve içil­me­si ya­sak­lan­dı. Ay­rı­ca em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar­dan baş­ka hiç kim­se si­lah ta­şı­ya­ma­ya­cak. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, oy ver­me sü­re­sin­ce kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne ve in­ter­net ka­fe­ler gi­bi bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri ka­pa­lı ola­cak. Eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği ta­şı­yan lo­kan­ta­lar­da yal­nız­ca ye­mek ve­ri­le­bi­le­cek. Se­çim ya­sak­la­rı­na uyul­mak şar­tıy­la sa­at 18.00’den son­ra dü­ğün ya­pı­la­bi­le­cek. Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür de, tüm Ço­rum es­na­fı­nı al­kol­lü iç­ki sa­tış ya­sa­ğı­na uy­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

Baş­kan Gür, ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “298 sa­yı­lı Se­çim­le­rin Te­mel Hü­küm­le­ri ve Seç­men Kü­tük­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun 79. mad­de­sin­de;  ‘Oy ver­me gü­nü, her ne su­ret­le olur­sa ol­sun, is­pir­to­lu iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit is­pir­to­lu iç­ki sa­tıl­ma­sı, ve­ril­me­si, içil­me­si ya­sak­tır. Oy ver­me gü­nü, bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri oy ver­me sü­re­sin­ce ka­pa­lı ka­lır. Eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği­ni ha­iz lo­kan­ta­lar­da yal­nız ye­mek ve­ri­lir. Oy ver­me gü­nü, em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar­dan baş­ka hiç­bir kim­se köy, ka­sa­ba ve şe­hir­ler­de si­lah ta­şı­ya­maz’ dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir. Bu ne­den­le, Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’nın il­gi­de ka­yıt­lı ka­ra­rı ge­re­ğin­ce,

Oy ver­me gü­nü olan 24 Ha­zi­ran 2018 Pa­zar gü­nü sa­bah sa­at 06.00’dan ge­ce sa­at 24.00’e ka­dar; her ne su­ret­le olur­sa ol­sun al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, ve­ril­me­si, içil­me­si,
Em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar ha­riç ol­mak üze­re, köy ka­sa­ba ve şe­hir­ler­de ateş­li si­lah­la­rın, pat­la­yı­cı mad­de­le­rin, sal­dı­rı ve sa­vun­ma­da kul­la­nıl­mak üze­re ya­pıl­mış her tür­lü ke­si­ci, de­li­ci ve­ya be­re­le­yi­ci ale­tin, ya­kı­cı, aşın­dı­rı­cı, ya­ra­la­yı­cı, bo­ğu­cu, ze­hir­le­yi­ci, sü­rek­li has­ta­lı­ğa yol açı­cı nük­le­er, rad­yo­ak­tif, kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik mad­de­le­rin ta­şın­ma­sı ya­sak­tır.

Oy ver­me gü­nü oy ver­me sü­re­sin­ce (08.00 – 17.00) kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne, in­ter­net ka­fe­ler gi­bi bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri ka­pa­lı ka­la­cak ve eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği­ni ta­şı­yan lo­kan­ta­lar­da yal­nız­ca ye­mek ve­ri­le­bi­le­cek­tir.
Se­çim ya­sak­la­rı­na ve yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ku­ral­la­ra uy­mak şar­tıy­la oy ver­me gü­nü sa­at 18.00’den son­ra dü­ğün ya­pı­la­bi­le­cek­tir.”

Çorum Hakimiyet

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Ankara eve gelen escort"> Eskişehir eve gelen escort"> İzmir eve gelen escort"> Kayseri eve gelen escort"> Malatya eve gelen escort"> Mersin eve gelen escort"> Muğla eve gelen escort"> Samsun eve gelen escort"> Alanya eve gelen escort"> Başakşehir eve gelen escort"> Gaziosmanpaşa eve gelen escort"> Sarıyer eve gelen escort"> Ümraniye eve gelen escort"> Zeytinburnu eve gelen escort"> Kocaeli eve gelen escort"> Fethiye eve gelen escort"> Marmaris eve gelen escort"> İstanbul eve gelen escort"> Bursa eve gelen escort"> Gaziantep eve gelen escort"> Kayseri eve gelen escort"> Kayseri eve gelen escort"> Konya eve gelen escort"> Kurtköy eve gelen escort"> Anadolu yakası eve gelen escort"> Ataşehir eve gelen escort"> Kartal eve gelen escort"> Kadıköy eve gelen escort"> Pendik eve gelen escort"> Maltepe eve gelen escort"> Bostancı eve gelen escort"> Tuzla eve gelen escort"> Kurtköy eve gelen escort"> Suadiye eve gelen escort"> Erenköy eve gelen escort"> Göztepe eve gelen escort"> Beykoz eve gelen escort"> Sancaktepe eve gelen escort"> Çekmeköy eve gelen escort"> Avrupa yakası eve gelen escort"> Beylikdüzü eve gelen escort"> Esenyurt eve gelen escort"> Bahçeşehir eve gelen escort"> Şirinevler eve gelen escort"> Ataköy eve gelen escort"> Bakırköy eve gelen escort"> Beşiktaş eve gelen escort"> Taksim eve gelen escort"> Mecidiyeköy eve gelen escort"> Şişli eve gelen escort"> Halkalı eve gelen escort"> Etiler eve gelen escort"> Çapa eve gelen escort"> Levent eve gelen escort"> Nişantaşı eve gelen escort"> Merter eve gelen escort"> Fatih eve gelen escort"> Denizli eve gelen escort"> Antalya eve gelen escort">