KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ « KANAL 19 TV – Çorum Haber, Güncel, Son Dakika

13 Nisan 2021 - 05:14

KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ
Son Güncelleme :

27 Temmuz 2018 - 13:20

11 views

Kurban Bayramı’nda ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlıklarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine yardımcı olmak amacıyla Çorum Valiliği “Kurban Hizmetleri Komisyonu” oluşturuldu.

Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan Kurban Hizmetleri Komisyonu, ilimizde kurban satılacak veya kesilecek yerleri belirlerken, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili de alınması gereken tedbirleri görüştü. Toplantıda kurban satış ve kesim yerleri ile uyulması gereken kurallar belirlenirken, kurumlar arası da görev dağılımı yapıldı. Komisyon üyeleri toplantıda şu kararları aldı: “İskilip Yolu 5. Km. deki Hayvan Pazarı yerinin Kurbanlık Hayvanların Satış yeri olarak tespitine, 2-Kurban Kesim Yerleri Olarak; a)Mimar Sinan Mahallesi (Sevgi Evleri Yanı) b)Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü Evler 48. Sok. kesişimi park alanı. c) Buharaevler Mah. Buhara 5. Cad. ile Buharaevler 22. Sok. Kesişimi (Recep Yazıoğlu Parkı Kuzeyi) ç)Ulukavak Mah. Çam Değirmeni 19. Sokak ve 10. Sokağın kesiştiği yer. d) Mimarsinan Mah. Fevzi Çakmak 3.Cad. (Askeriye Yanı), e)İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sok. f)Gökbek Gıda A.Ş.’ne ait İskilip Yolu 4.km. (Gökbek Kesimhanesi) g)İskilip Yolu 5.km.deki Hayvan Pazarı. h)Dr. Sadık Ahmet Cad. Hz. İbrahim Cami Yanı ı)Vatandaşların usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile hijyenik şartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesebilmeleri, kesilen hayvanların kulak küpelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi ancak; ana caddeye bakan bahçelerde kurban kesmelerine Belediye Zabıta Müdürlüğünce müsaade edilmemesine. k)Kişi ve kuruluşların Kurban Komisyonu adına Belediye’ye müracaat etmeleri halinde satış ve kesim yerlerinin diğer kesim yerlerindeki şartlara uygun hale gelmesi şartıyla belediyece izin verilmesine ve yukarıdaki kesim yerlerine ilaveten kurban satış ve kesim yerlerinin tespitine, Kurban Kesim yerlerine ilaveten müsaade edilen yerlerin adreslerinin belediyece, komisyon üyeleri kurumlara bildirilmesine, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS)giriş için 14.08.2018 tarihine kadar İl Müftülüğüne bildirilmesine,

8-Deri ve sakatatların toplanacağı konteynır ve benzeri ekipmanın Çorum Belediyesince teminine.

9-Çorum Belediyesince bayramın birinci günü camilerimizden bayram namazından çıkan vatandaşlara, kurban atıklarını koymak için poşet dağıtılmasına.

10-Kurban Bayramında hayvan pazarında 10 gün süreyle İl Jandarma Komutanlığınca, kurban kesim yerlerinde asayiş vb. hususlar için İl Emniyet Müdürlüğünce personel görevlendirilmesine.

11-Kurban Bayramı nedeniyle 06.08-25.08.2018 tarihleri arasında, İlimizde meydana gelecek hayvan sevkleri nedeniyle kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına.

12-Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine getirilen hayvanların belgeli ve küpeli olmasının aranmasına, kesilen büyükbaş hayvanların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarından düşülebilmesi için küpe numaraları ile pasaportlarının kesim yerlerinde görevli bulunan personel tarafından alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tesliminin sağlanmasına, bu konu hakkında gerekli duyuruların İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca yapılmasına.

13- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımızın İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca aydınlatılmasına.

14-Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerekir ve kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Buna bağlı olarak, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz” bilgileri çerçevesinde toplumun ilgili kurumlarca aydınlatılmasına.

15-Kurbanlık hayvan satış yeri olarak belirlenen yerlerde, işletmeci tarafından konulan dijital hayvan tartma terazisinin isteyen vatandaşlarımızca ücret karşılığı kullanılmasına.

16-Kurban kesim yerlerinde görevli kamu personelinin kurumlarınca verilmiş görevli kartlarını takmalarına,

17-Kurban kesim yerlerinde, kurbanlıklar kesilirken diğer kurbanlıkların görmemesi için gerekli tedbirlerin Belediye Başkanlığı ile kesim yeri görevlileri ve kurban sahipleri tarafından titizlikle uygulanmasına.

18-Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban hizmetleri alanına giren hizmetlerden Kurban Hizmetleri Komisyonu adına ücret alınmamasına.

19-Kurban danışma hattı olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 0364 213 83 25 Belediye Başkanlığının 0364 213 10 76 Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün 0364 221 63 67 numaraları ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün ALO 153 numaralı telefonlarının 06.08.2018-24.08.2018 tarihleri ve 08.00-17.00 saatleri arasında kullanılabileceğinin basın ve yayın yolu ile ilan edilmesine,

20-Kurban Hizmetleri Komisyonunda görevli kurum temsilcilerinin kurban hizmetleri konusunda gerekli gördükleri bilgi ve tedbirleri komisyonun sekretarya görevini yapan İl Müftülüğüne bildirmelerine.

21-“Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenecek, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince doldurulması. 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesi. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılması ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine.

22-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünün başkanlığında, bir Zabıta memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memuru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bir Veteriner Hekim ve İl Müftülüğünden bir din görevlisinden oluşmak üzere iki denetim ekibinin oluşturulmasına ve denetim ekiplerinin 20 Ağustos-24 Ağustos 2018 tarihleri ve 08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları denetlemek üzere görev yapmasına, araçların Çorum Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilmesine,

23-Belediye İmar sınırları dışında kalan yerlerde kurban kesimi ile ilgili iş ve işlemelerin ilgili kurumlarca, köylerde ise kurban hizmetleri ile ilgili denetimlerin köy muhtarlığınca yerine getirilmesine.

24-Cezai Hükümler

A-İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a)Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

I-Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin (s) bendi gereğince, 232 TL.

II-Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20. maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 58.351 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.450 TL cezai işlem aynı Kanunun 24. maddesi kapsamında uygulanır.

b)Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c)24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.255 TL idari para cezası uygulanır.

ç)5199 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 3.150 TL idarî para cezası uygulanır.

d)5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 625 TL idari para cezası uygulanır.

e)5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 625 TL para cezası uygulanır.

B-Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili birimleri ile Çorum Belediyesince uygulanır.

25-Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları’nın hayvan sevkiyatının başladığı 06.08.2018 tarihinden itibaren başlamak üzere Kurban Bayramı’nın sonuna kadar İlimizdeki her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin, giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesine, ayrıca diğer illerden ilimiz üzerinden yapılacak hayvan sevkiyatlarının kontrol edilmesine, bu konuda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordineli olarak çalışmalarına, belgesi bulunmayan hayvan sevkiyatının tespiti halinde işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

26-Kurban Hizmetleri Komisyonunca yapılan toplantıda alınan kararların Valilik Makamı’nın onayına sunulmasına, dikkatlice ve titizlikle uygulanmasına, denetim ekiplerinin 20.08.2018-24.08.2018 ve 08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları kontrol ve takip etmesine, alınan kararların basın, yayın, vaaz ve hutbeler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına, karar verilmiştir.”

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.